Kilka słów o? kompetencjach społecznych

Kilka słów o? kompetencjach społecznych

Dlaczego kompetencje społeczne zaczynają odgrywać tak istotną rolę w procesie rekrutacji? Dlaczego pracodawcy coraz częściej w swoich wymaganiach zaznaczają, że kandydat do pracy powinien te kompetencje posiadać?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż dzisiejszy rynek związany z kształceniem ustawicznym, tzn. procesem uczenia się przez całe życie, pozwala na to, aby w bardzo krótkim czasie przyswoić sobie wiedzę merytoryczną lub konkretne umiejętności. Takie umiejętności można nabyć na szkoleniach, kursach, w szkołach czy studiach. Na podstawie tej wiedzy kandydatowi łatwiej jest znaleźć pracę i zostać w niej zatrudnionym.

Natomiast kompetencji społecznych bardzo trudno się wyuczyć, ponieważ często są one związane z pewną wrażliwością społeczną, otwartością na drugiego człowieka, zdolności negocjacyjnych, empatią, asertywnością, zdolnościami komunikacyjnymi. Często są to cechy charakteru, temperamentu, osobowości czyli wrodzone lub nabyte w trakcie wczesnej socjalizacji zdolności.

Pracodawcy mają świadomość tego, że na żadnym szkoleniu, chociaż najlepszym, nie da się wyćwiczyć wrażliwości na drugiego człowieka; że łatwiej wypełnić lukę u pracownika, który nie potrafi obsługiwać komputera niż tego, który nie potrafi współdziałać w grupie.

Nie jest bowiem nowością, że ludzie pracujący w firmie tworzą zespół i niejednokrotnie w istotę stanowisk, z pozoru samodzielnych, wpisana jest kooperacja z innymi. Dlatego jedną z najbardziej pożądanych kompetencji społecznych jest umiejętność współpracy z grupą. Wbrew pozorom jest to bardzo rozległa kompetencja, która obejmuje szereg innych umiejętności takich jak:

ASERTYWNOŚĆ – to cecha pozwalająca nam wyrażać siebie i pozostawać w zgodzie z sobą w kontaktach z innymi ludźmi. Oznacza ona jednocześnie głęboki szacunek dla innych, poszanowanie ich poglądów, emocji, ich odrębności względem nas samych.

BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI – to jest umiejętność skutecznego porozumiewania się z innymi, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych, znajomość i umiejętność stosowania w praktyce zasad skutecznej komunikacji oraz technik budowania dobrego kontaktu w relacjach zawodowych, etc.

KOMUNIKATYWNOŚĆ – czyli zbiór tych cech, które określają, w jakim stopniu dana osoba jest rozmowna i towarzyska, czy potrafi nawiązywać i utrzymywać kontakty z innymi ludźmi; w jakim stopniu wykazuje się asertywnością, czy korzysta z zasad poprawnej komunikacji umożliwiającej skuteczne porozumiewanie się ze współpracownikami oraz budowanie satysfakcjonujących relacji w pracy, etc.

MOTYWOWANIE SIEBIE I INNYCH – umiejętność mobilizowania się do podejmowania wyznaczonych zadań oraz zorganizowanie i wytrwałość w działaniach zorientowanych na cel; umiejętność radzenia sobie z koniecznością długofalowego zaangażowania w wyznaczone zadanie, a także zdolność do zachęcenia i zmobilizowania członków zespołu do podjęcia wspólnego wysiłku oraz znajomość i umiejętność wykorzystania zróżnicowanych technik motywacyjnych, etc.

ORIENTACJA NA DZIAŁANIE – determinacja w działaniu i nastawienie na osiągnięcie celu, satysfakcja z wykonywanych działań (nawet, jeśli poziom trudności zadań jest wysoki), zorientowanie na osiągnięcie założonych celów i zdolność do pracy nawet wtedy, gdy zadania są słabo zaplanowane; odpowiednia motywacja do pracy i pewność siebie podczas realizacji zadań, etc.

OTWARTOŚĆ – to uważne przyglądanie się światu, kreatywne eksperymentowanie z otaczającą rzeczywistością i ?odważna ciekawość?. Otwartość, to łatwość nawiązywania kontaktów i chęć poznawania nowych ludzi.

PODEJMOWANIE DECYZJI – to umiejętność zgromadzenia wszystkich potrzebnych informacji, rozważenia wszystkich konsekwencji, plusów i minusów przyjęcia jakiegoś rozwiązania. Pamiętajmy o tym, to my ponosimy odpowiedzialność za podjęte przez siebie decyzje i ponosimy ich konsekwencje. Czasem trzeba umieć przyznać się do błędu i zmienić swoje postępowanie, jeśli prowadzi ono donikąd.

RADZENIE SOBIE Z KONFLIKTAMI – konflikt nie zawsze jest zjawiskiem negatywnym. Sprzyja poprawie komunikacji, umożliwia wyrażanie i obronę poglądów, czasem wpływa na zmianę przekonań, prowadzi do wzrostu samowiedzy, pomaga skonfrontować się z umiejętnością radzenia sobie w sytuacji trudnej.

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – czyli umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nastawienie do podejmowania wyzwań; umiejętność utrzymania wewnętrznej równowagi i pracy pod presją i dużym emocjonalnym napięciem; umiejętność przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu oraz zdolność odprężania się po okresie długotrwałego napięcia emocjonalnego.

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE – kompetencje w zakresie nastawienia na współpracę i partnerstwo, dzięki którym możliwe jest określenie stopnia nastawienia na wspólną pracę z innymi, świadomości wspólnego celu, otwartości na udzielanie pomocy innym oraz na korzystanie ze wskazówek otrzymywanych od współpracowników i w końcu odpowiedzi na pytanie czy dana osoba utożsamia się z grupą, w której pracuje.

ŻYCZLIWOŚĆ – kilka miłych słów, pogodny uśmiech, czy ciepłe spojrzenie są tak ważne i tak niewiele kosztują. Osoby życzliwe potrafią same zaproponować pomoc, nawet, jeśli wiedzą, że nie mogą oczekiwać nic w zamian. Życzą wszystkim dobrze, nie zazdroszczą, jeśli komuś uda się coś, czego im się nie udało dokonać, szczerze cieszą się z sukcesów innych. Osoby życzliwe po prostu lubią innych ludzi i dają to po sobie poznać

Nie ma możliwości, aby jeden człowiek posiadał wszystkie kompetencje, ale można mieć zbiór takich, które będą na danym stanowisku bardzo istotne. W dużej firmie, gdzie bardzo ważna jest praca w grupie, kreatywność i bardzo często pracuje się pod presją czasu, właśnie takie predyspozycje będą istotne. Natomiast zupełnie innych kompetencji będzie się oczekiwało w kilkuosobowej firmie działającej na lokalnym rynku.

Wiedza teoretyczna, wykształcenie, praktyczne umiejętności są bardzo istotnym elementem sylwetki zawodowej człowieka, lecz także nie należy zapominać o potencjale osobowościowym, który każdy z nas ma i powinien z niego korzystać.


P.S. Przy poszukiwaniu zatrudnienia sukces to w 15% zdolności, sprawność zawodowa, a w 85% osobowość człowieka. Warto o tym pamiętać.

Źródło materiałów wykorzystanych w tym felietonie: www.infor.pl; www.fidbek.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X