Kilka słów o tajnikach tworzenia listu motywacyjnego

Kilka słów o tajnikach tworzenia listu motywacyjnego

Zacznijmy krótko od tego, czym jest list motywacyjny? Kiedyś, gdy potencjalny kandydat starał się o pracę pisał życiorys, w którym w sposób opisowy przedstawiał swoją drogę życia zawodowego. Obecnie podstawowym dokumentem aplikacyjnym jest CV, o którym pisaliśmy w poprzednim felietonie. Kolejnym dokumentem aplikacyjnym, jaki załącza się do przedstawienia potencjalnemu pracodawcy jest właśnie list motywacyjny, który jest swoistą autoprezentacją osoby ubiegającej się o pracę. Wyraża jej intencje i motywacje, określa cele, które chciałaby osiągnąć w organizacji na określonym stanowisku. Podstawowym celem listu motywacyjnego jest przyciągnięcie uwagi pracodawcy, aby uzyskać zaproszenie na bezpośrednie spotkanie rekrutacyjne. Przede wszystkim składając list motywacyjny wraz z CV należy zadbać, by oba dokumenty wyglądały graficznie tak samo np. były napisane taką samą czcionką, by stanowiły komplet.

FORMA listu motywacyjnego. Dobrze, jeśli całość listu motywacyjnego zmieści się na jednej kartce formatu A4. Im dłuższy, tym mniejsza szansa na uważne przeczytanie. W prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość i aktualną datę, a w lewym górny rogu swoje dane: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail. Poniżej z prawej strony powinny znaleźć się dane adresata naszych dokumentów aplikacyjnych. Warto zaadresować list do konkretnej osoby (nazwisko/stanowisko osoby, która odpowiada za rekrutację można poznać ze strony internetowej firmy, do której składana jest aplikacja, bądź dzwoniąc do niej).

STRUKTURA listu motywacyjnego jest dość elastyczna, obowiązują jednak pewne zasady.
Pierwszy akapit powinien zawierać informacje o celu listu, określać o jaką pracę się ubiegasz, na jakie ogłoszenie odpowiadasz. Gdy wysyłasz swoją aplikację do firmy, która nie prowadzi aktualnie rekrutacji, dobrze jest podać argumenty, które Cię skłoniły do wysłania dokumentów właśnie do tej konkretnej firmy. Jeśli ktoś polecił Cię do tej firmy, pamiętaj o umieszczeniu tej informacji. Dla adresata fakt zarekomendowania Ciebie będzie ważną wiadomością. Wcześniej jednak upewnij się, że osoba polecająca zgadza się na powołanie się na jej nazwisko.

Część zasadnicza listu motywacyjnego wyjaśnia, dlaczego jesteś zainteresowany pracą na określonym stanowisku bądź w określonej firmie. Warto nawiązać do kryteriów podanych w ogłoszeniu i pokazać, jak Ty je spełniasz. Nie powtarzaj jednak życiorysu, skup się na podaniu przykładów, podkreśl korzyści, jakie odniesie pracodawca zatrudniając Ciebie, podaj konkretne informacje (np. zamiast: Mam doświadczenie w zarządzaniu, napisz: zarządzałem czteroosobową grupą). Może już na tym etapie wiesz, w jaki sposób możesz przyczynić się do poprawy wyników firmy i co wyróżnia Cię jako kandydata/kandydatkę? Na postawie podanych w ogłoszeniu kryteriów, jesteś w stanie określić, jakie są potrzebne kwalifikacje i umiejętności, a porównując je ze swoim doświadczeniem pokazać przyszłemu pracodawcy, że jesteś mu potrzebny/a.

Ostatni akapit listu motywacyjnego powinien zawierać określenie, jakiej reakcji oczekujesz od firmy (kontaktu telefonicznego, zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, uwzględnienia kandydatury w przyszłości) oraz informacje o możliwości kontaktu z Tobą. Możesz też wskazać załączone CV, jako źródło dalszych informacji. Podkreśl też swoją gotowość do osobistego spotkania i chęć lepszego przedstawienia swojej osoby.

A na koniec garść PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK:

– list motywacyjny powinien być zwięzły, atrakcyjny i profesjonalny,

– powinien kreować pozytywny obraz kandydata,

– zwracaj uwagę tylko na te elementy (cechy osobowe, doświadczenie), które odnoszą się do stanowiska, o które się ubiegasz,

– unikaj frazesów i ogólników, potocznego języka,

– nie przepisuj gotowych listów zamieszczonych w Internecie czy licznych poradnikach, rekruter czyta ich tysiące i nie będzie zainteresowany takim listem,

– pamiętaj, że list motywacyjny tylko wtedy pozwoli Ci odnieść sukces, gdy będzie personalizowany ? czyli pisany pod konkretne ogłoszenie, konkretnego pracodawcę,

– nie wysyłaj tego samego listu motywacyjnego do wielu firm, zawsze dostosowuj do adresata i uważaj, czy wysyłając dokumenty aplikacyjne zmieniłeś/łaś dane adresata,

– uważaj na błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne, ale również merytoryczne, np. jeśli w CV podajesz, że w firmie X zajmowałeś/łaś stanowisko kierownicze przez okres 4 lat, to w liście motywacyjnym nie pisz, że zarządzałeś grupą czteroosobową przez 6 lat,

– nawet jeśli wysyłasz swoje CV e-mailem, bez względu na to, czy decydujesz się na załączenie również listu motywacyjnego, koniecznie napisz kilka słów w treści wiadomości elektronicznej, nigdy nie wysyłaj jedynie załączników,

– bez względu na to, czy odpowiadasz na konkretne ogłoszenie o pracę, czy  wysyłasz swoją aplikację bez ogłoszonej rekrutacji, zadzwoń i dowiedz się, czy dokumenty dotarły oraz kiedy możesz się skontaktować, by poznać decyzję.

 

Napisanie dobrego listu motywacyjnego zajmuje oczywiście ?trochę? czasu, jednak pomyśl, czy nie warto go poświęcić, by wyróżnić się w gąszczu jednakowych, ogólnikowych listów motywacyjnych?

Życzymy powodzenia, a w załączeniu dla ułatwienia umieszczamy strukturę listu motywacyjnego.

Zespół firmy WObit

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X