EUROPA NA MIARĘ NASZYCH MARZEŃ – S. MAŁGORZATA KRUPECKA

Wątpię, żeby bł. Jan Paweł II cieszył się z możliwego rozpadu mozolnie, choć z błędami, budowanej jedności europejskiej. Nie znam ani jednej wypowiedzi Jana Pawła II przeciwko procesowi pokojowego jednoczenia kontynentu. Sprzeciwiał się ?budowaniu na piasku? zamiast na solidnym fundamencie wartości chrześcijańskich, dopominał się o solidarność z najsłabszymi, o godzenie różnych tradycji kulturowych, o wzajemne poznawanie się i szanowanie, o godne miejsce dla Polski… Równocześnie jednak to, co dzieje się pozytywnego, uznawał za owoc działania Ducha Świętego, który nieustannie odnawia oblicze ziemi.

Zwołał synod biskupów, poświęcony Europie. W dokumencie końcowym, adhortacji zatytułowanej ?Ecclesia in Europa? (?Kościół w Europie?), którą ogłosił w czerwcu 2003 roku, wiele razy powtarza, że Europa potrzebuje nadziei i że to naszym ? chrześcijan ? zadaniem jest nieść nadzieję, a tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Zachęca: ?włączajmy się w budowanie miasta godnego człowieka. Chociaż nie jest możliwe zbudowanie w historii doskonałego porządku społecznego, wierny jednak, że każdemu szczeremu wysiłkowi, podejmowanemu w budowie lepszego świata, towarzyszy Boże błogosławieństwo, i że wszelkie ziarno sprawiedliwości i miłości zasiane w czasie obecnym kwitnie w wieczności? (p. 97).

Ten właśnie dokument, poświęcony Kościołowi w jednoczącej się Europie, Jan Paweł II zakończył modlitwą z adwentowym wezwaniem z Apokalipsy św. Jana: ?Przyjdź, Panie Jezu!?. Módlmy się więc ? razem z Janem Pawłem II ? w intencji Europy:

?Maryjo, Matko nadziei, 
bądź z nami na naszych drogach!
Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi,
jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu,
otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój,
z zapałem budowali świat
bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami,
którzy działamy w historii,
pewni, że plan Ojca się wypełni.
Jutrzenko nowego świata,
okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym
miejscem komunii;
niech żyje swoją misją
głoszenia, celebracji i służby
Ewangelii nadziei
dla pokoju i radości wszystkich.
Królowo pokoju,
strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.
Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada
na wezwanie Jezusa.
Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi
za narody:
niech podejmują budowanie
wspólnego domu,
w którym szanować się będzie
godność i prawa każdego.
Maryjo, daj nam Jezusa!
Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła,
Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas,
w swoim Kościele!
Z Tobą mówimy:
?Przyjdź, Panie Jezu!? (Ap 22, 20).
Niech nadzieja chwały
wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju!?

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X