Korona we krwi – Przemysł II – J.F. Libicki

Dzięki uprzejmości redakcji Portalu Wirtualne Pniewy mam zaszczyt prowadzić dla Państwa stały cykl impresji historycznych. Mam nadzieję, że będą one dla Państwa interesujące. Dziś kolejne spotkanie.

Korona we krwi

Była Środa Popielcowa. Dzień 8 lutego 1296 roku. Zaśnieżoną, leśną drogą podążało kilku jeźdźców. Wiedli ze sobą ciężko poranionego człowieka. Jego stan był tak poważny, że dalsza jazda wydawała się niemożliwa. Po krótkiej naradzie ranny został, więc pozostawiony w lesie, a jego towarzysze zniknęli na horyzoncie. Po kilku minutach, pozostawiony sam sobie, ranny mężczyzna skonał.


Przemysł II 1257-1296

Człowiekiem, który w tych okolicznościach zakończył swe bujne życie był król Polski, Przemysł II. Urodził się 14 października 1257 roku w Poznaniu i był ostatnim męskim przedstawicielem wielkopolskiej linii piastowskiej dynastii. Kolejno wypełniał godności księcia wielkopolskiego, księcia krakowskiego i księcia Pomorza Gdańskiego, a swoją skuteczną politykę uwieńczył koronacją na Króla Polski. W latach 1295-1296 był, bowiem pierwszym naszym monarchą po okresie rozbicia dzielnicowego.

Urodził się, jako pogrobowiec, syn Księcia Wielkopolskiego Przymysła I i księżniczki śląskiej Elżbiety. Wychowywany na dworze stryja, Bolesława Pobożnego, w wieku 16 lat otrzymał we władanie księstwo poznańskie, by po śmierci swego opiekuna otrzymać także księstwo kaliskie.

Na początku lat 80-tych XIII wieku najpierw współpracował, a potem rywalizował z księciem wrocławskim Henrykiem IV zwanym Probusem. To z tej rywalizacji wynikł bunt wielkopolskiego rodu Zarembów, którzy następnie mieli swój udział w tragicznej śmierci monarchy.

W dążeniu do zjednoczenia Królestwa Polskiego współpracował z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem Świnką. Pierwszym etapem ich wspólnych działań na rzecz zjednoczenia kraju było objęcie przez Przemysła księstwa krakowskiego, które otrzymał na mocy testamentu Henryka Probusa. Ówczesna władza księcia wielkopolskiego w Krakowie była jednak niezwykle słaba, dlatego też ustąpił on stamtąd pod naciskiem czeskiego władcy Wacława oraz polskiego księcia Władysława Łokietka.

Już w 3 lata później jednak, dzięki pośrednictwu arcybiskupa Świnki, Przemysł zawarł sojusz anty czeski z kujawskimi książętami Władysławem Łokietkiem i Kazimierzem Łęczyckim.

Po śmierci księcia gdańskiego Mściwoja II, w roku 1294 ? na mocy układu w Kępnie sprzed lat 12 ? Przemysł objął również Pomorza Gdańskie. Umocnienie panowania w tych trzech dzielnicach umożliwiło wielkopolskiemu księciu dokonanie aktu o historycznym znaczeniu. Była nim ceremonia koronacji na pierwszego po okresie rozbicia dzielnicowego polskiego władcę. Miała ona miejsce w Gnieźnie 26 czerwca 1295 roku.

Król Przemysł II nie utrzymał swej władzy długo, bowiem w dzień po Zapustach, 8 lutego 1296 roku z powodu knowań książąt brandenburskich oraz wielkopolskich rodzin Nałęczów i Zarembów zakończył tragicznie życie w Rogoźnie.

Mimo krótkiego panowania Przemysł II wniósł jednak nieoceniony wkład w zjednoczeniu rozbitych podziałem dzielnicowym ziem polskich, a jego koronacja sprawiła, że do dziś miasto Poznań nosi nazwę miasta stołecznego.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X