Prawnik radzi – Prawo o pochówku dzieci martwo urodzonych

Poruszona w dzisiejszym artykule problematyka wydaje się bardzo poważna ale  i o takich tematach napisać należy. Bo inicjatywa Fundacji Przetrwać Cierpienie godna jest najwyższej uwagi. Od września 2013 roku rusza kampania wspierająca rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku poronienia lub przy porodzie. Warto o kampanii pamiętać również dlatego, że 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego.

PRAWO O POCHÓWKU DZIECI MARTWO URODZONYCH

W ramach prowadzonej kampanii materiały informacyjne trafią w ręce zainteresowanych odbiorców. Wspomnieć należy jednak o tym co prawo mówi o pochówku dzieci martwo urodzonych.

Zgodnie z art. 11 ust. 5a Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ?W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, sporządzono kartę zgonu, nie jest wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu?.

Innymi słowy prawo mówi, iż rodzice każdego dziecka martwo urodzonego dla którego sporządzono akt urodzenia z adnotacją o zgonie, mają prawo do pochówku i to bez adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

UWAGA:

W przypadku prawa do pochówku nie jest ważny czas trwania ciąży. Prawo do pochówku ma każdy rodzic dziecka nienarodzonego (bez względu na czas trwania ciąży).

URLOP MACIERZYŃSKI

Pracownicom, które urodziły martwe dzieci, przysługuje osiem tygodni macierzyńskiego. Gwarantuje im to art. 1801 § 1 kodeksu pracy w brzmieniu: ?W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu?). Oznacza to, że jeśli pracownica urodzi bliźniaki, a jeden noworodek umrze przy porodzie (lub przyjdzie na świat martwy), urlop macierzyński przysługuje jej w wymiarze 20 tygodni ? tak jakby urodziła jedno dziecko. Narodziny dziecka należy zgłosić do urzędu stanu cywilnego. Zobowiązani są do tego: ojciec lub matka dziecka albo inna osoba obecna przy porodzie, lekarz lub położna. Jeśli dziecko przyszło na świat w szpitalu, powinność ta ciąży na tym zakładzie opieki zdrowotnej.

UWAGA:

Termin na zgłoszenie urodzenia martwego dziecka wynosi trzy dni.

Po zgłoszeniu do USC sporządzony zostanie akt urodzenia z adnotacją w rubryce ?Uwagi”, że dziecko urodziło się martwe. Taki dokument stanowi podstawę do przyznania pracownicy urlopu macierzyńskiego na podstawie art. 1801 § 1 k.p. (tj. w wymiarze ośmiu tygodni) oraz zasiłku macierzyńskiego.

ŚWIADCZENIA Z ZUS

ZUS nie różnicuje czasu, w którym doszło do utraty ciąży. Za podstawę przyznawanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego uznaje bowiem akt urodzenia martwego dziecka lub akt zgonu. Zatem podstawą wypłacenia pracownicy przez ZUS zasiłku macierzyńskiego są dokumenty uzyskane z urzędu stanu cywilnego.

elzbietaluczak.pl

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X