Spotkanie z fizjoterapeutką – Efekt Angeliny

Rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań. Tym razem artykuły dla Państwa przygotowywać będzie Paulina Frajtag, która jest fizjoterapeutą. Pracuje w Stowarzyszeniu Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej”. Doświadczenia zdobyła w poznańskiej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” pracując z bardzo liczną grupą kobiet w trakcie, jak i po leczeniu raka piersi. Prowadzi również szkolenia z zakresu rehabilitacji w klubach Amazonek w innych miastach.

EFEKT ANGELINY

Nie dawno media obiegła wiadomość o szokującym wyznaniu sławnej postaci Angeliny Jolie. Aktorka mimo, że nie zachorowała na raka piersi poddała się podwójnej mastektomii czyli usunęła obie piersi. Charakter jej operacji był prewencyjny co oznacza, że aktorka od razu miała wykonaną rekonstrukcję czyli odtworzenie piersi.

Fakt ten wydaje się być szokujący, jednak należy pamiętać, że w Polsce również są wykonywane takie operacje. Pacjentka u której wykryto raka piersi a badania genetyczne dodatkowo wykryły mutacje genu BRCA 1 i BRCA2 ma możliwość usunięcia piersi mimo, że jest ona jeszcze zdrowa bez wykrytych w niej komórek nowotworowych.

Na czym polega rekonstrukcja piersi?

Mastektomia niesie za sobą skutki fizyczne jaki natury psychicznej. Pierś jest symbolem kobiecości, atrakcyjności i macierzyństwa. Uraz psychiczny może prowadzić do niepełnego poczucia wartości i lęk przed brakiem akceptacji. Operacja rekonstruująca pierś jest metodą pozwalającą na odtworzenie kształtu i wyglądu piersi. Rutynową metodą jest zastosowanie rozprężenia tkanek wszczepionym i sukcesywnie dopełnianym ekspanderem. Po zakończeniu rozprężania uzyskuje się wyniosłość odtwarzanej piersi co pozwala na wszczepienie dobranej wielkością protezy silikonowej lub ekpandero – protezy. Inną metodą jest rekonstrukcja z użyciem tkanek własnych pacjentki. Stosuję się wtenczas płaty mięśniowe zbudowane z mięśni, tkanki podskórnej i skóry przenoszone w bliznę po mastektomii. Używane są płaty zawierające mięsień najszerszy grzbietu, mięsień prosty brzucha lub mięsień pośladkowy. Najczęściej stosowany jest płat TRAM (ang. Transverse rectus abdominis myocutaneous flap) z poprzecznej wyspy skórno ? tłuszczowej z okolicy brzucha. Przenoszony jest w tunelu podskórnym na przednią powierzchnię klatki piersiowej. Z takiego przeniesionego kompleksu na miejsce blizny po mastektomii modeluje się odtwarzaną pierś. Jest to metoda trudniejsza jednakże skuteczniejsze w efektach kosmetycznych. Blizna jest mniej widoczna, kształt i rozmiar piersi bardziej naturalny i ulegający przemianom podobnym do zdrowej piersi. Ostatnim etapem jest odtworzenie kompleksu brodawka ? otoczka (NAC). Wykonuję się ją przy użyciu przeszczepów lub za pomocą tatuażu. Rekonstrukcja piersi polegająca na przeszczepieniu fragmentów z innej części ciała jest finansowana przez kasę chorych. Natomiast za operację plastyczną z zastosowaniem endoprotezy, czyli wkładki ze sztucznego tworzywa, pacjentka musi zapłacić.

Dlaczego rekonstrukcje nie są wykonywane od razu po usunięciu piersi?

Usunięcie piersi w wyniku diagnozy choroby nowotworowej jest tylko jednym z etapów. Standardem leczenia jest jeszcze chemioterapia i radioterapia jako leczenie uzupełniające. Tak więc pole pooperacyjne jest poddawane napromienianiu aby ?zabić? komórki nowotworowe mogące zostać w operowanej okolicy. Między czasie dożylnie jest podawana chemioterapia przed lub po operacji lub w obu wariantach.

Nawet w bardzo wczesnych stadiach komórki rakowe mogą dać przerzut poprzez układ krwionośny. Rozsiew nie daje żadnych wyczuwalnych objawów i nie jest wykrywalny poprzez podstawowe badania tzn.: rentgenografię i badanie ogólne. Operacja chirurgiczna nie jest wystarczająca w przypadku inwazyjnego raka piersi. Dlatego uzupełnieniem leczenia jest działanie miejscowe w postaci napromieniania oraz działanie ogólne w postaci terapii systemowej. Składa się na nią chemioterapia, hormonoterapia oraz stosowanie tak zwanych modyfikatorów odpowiedzi biologicznej.

Reasumując potrzebny jest czas między operacją usunięcia piersi a domniemaną rekonstrukcją potrzebny na leczenie uzupełniające (radioterapia, chemioterapia).

Te wszystkie czynniki ominęły Angelinę, gdyż jako osoba zdrowa nie wymagała leczenia uzupełniającego. Przy zachowaniu swoich brodawek usunięto u niej gruczoł piersiowy, zastępując implantami.

Co oznacza obciążenie genetyczne?

Etiologia większości przypadków raka piersi nie jest znana. Wyznaczone są jednak czynniki ryzyka predysponujące do zachorowania na nowotwór piersi. Czynniki ryzyka są ważnym elementem profilaktycznym. Zaliczamy do nich m. in.: płeć żeńską, starszy wiek, wczesny wiek pierwszej miesiączki, menopauza w późnym wieku, późny wiek pierwszego porodu, długotrwała hormonalna terapia zastępcza, ekspozycja na działanie promieniowania jonizującego, niektóre łagodne choroby piersi, mutacja genów BRCA1 i BRCA2.18 Jeżeli wśród najbliższych krewnych ( I stopień pokrewieństwa) mamy do czynienia z dwoma lub więcej przypadkami raka sutka, to ryzyko zachorowania u pozostałych kobiet z tej rodziny wzrasta kilkakrotnie. Stosuję się wtenczas częste obserwacje kliniczne wsparte badaniami lub manipulacjami hormonalnymi. Radykalnym działaniem profilaktycznym jest usuwanie obu sutków i kastracja w postaci usunięcia jajników, częściej stosowana w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. W Polsce na operację decyduje się ok. 10 proc. kobiet, u których stwierdzono mutację genu BRCA1. Wynika to z faktu, że kobiety zazwyczaj boją się amputacji zdrowego narządu.

Angelina podjęła się operacji będąc zdrową kobietą. Zabieg jakiemu się poddała miał charakter profilaktyki, aby ewentualna choroba nowotworowa się nie rozwinęła.

Geny BRCA1 i BRCA2 to geny zapobiegające rozwojowi choroby nowotworowej, posiada je każdy z nas, ale dopiero ich mutacja zwiększa ryzyko zachorowania! U kobiet z wadliwym genem BRCA1 i/lub BRCA2 ryzyko wynosi ok. 60-80 procent.

Kiedy należy przeprowadzić takie badanie:

– jeśli u krewnych pierwszego stopnia (np. rodziców) i drugiego stopnia (np. dziadków) zdrowej kobiety miała miejsce mutacja tego genu,

– gdy w rodzinie kobiety był przypadek co najmniej jednego zachorowania na raka piersi u krewnej pierwszego stopnia przed 50. rokiem życia,

Badania w kierunku diagnostyki genów i potencjalnych mutacji przeprowadzają poradnie genetyczne. Jeśli ma się wśród spokrewnionej genetycznie rodziny przypadki choroby, to wtedy badanie jest bezpłatne. Nic nie kosztuje również dla chorych już zdiagnozowanych. Dla pozostałych osób koszt takiego badania (komercyjnie) wynosi od 200 do 350 zł.

W Poznaniu powyższe badanie można wykonać w dwóch poradniach:

1) Adres 1: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów Onkologiczna Poradnia Genetyczna, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, tel.: 061 851 86 27 wew. 18, 61 8518634.

2) Centrum Genetyki Medycznej Genesis Polska, ul. Grudzieniec 4, tel.: 61 8484038, 61 8527332

 

Podsumowując: Decyzja Angeliny Jolie nie jest jej ?chimerą? i rodzajem upiększającej operacji plastycznej. Jej decyzja ma uzasadnione podłoże medyczne, a operacja charakter profilaktyczny. Mama aktorki zmarła na tą chorobę, a ona sama jest nosicielką zmutowanego genu co dawało 80 % prawdopodobieństwa zachorowania. Oczywiście jest to wyraz odwagi, ale o ile większa jest odwaga i dzielna postawa pacjentek, które już zachorowały, przeszły drastyczne leczenie uzupełniające i dodatkowo obciążone tą samą mutacją również profilaktycznie usuwają drugą – zdrową pierś?

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X