Czyste powietrze

Burmistrz Gminy Pniewy oraz Ministerstwo Środowiska zapraszają mieszkańców gminy Pniewy na spotkanie informacyjne, dotyczące realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, na którym pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybliżą założenia Programu oraz procedurę składania wniosków na dofinansowanie do wymiany starych pieców, termomodernizacji budynków oraz do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentami są osoby fizyczne:

– posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

– które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

TERMIN:          9 października 2018r. (wtorek)

GODZINA:       18:00

MIEJSCE:        Aula w Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach ul. Św. Ducha 10

Więcej o projekcie:

http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

http://www.wfosgw.poznan.pl/uprzejmie-informujemy-o-spotkaniach-informacyjnych-organizowanych-przez-ministerstwo-srodowiska-dotyczacych-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-ponizej-zalaczamy-harmonogram-s/

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X