Ekonomiści w Pile

Tydzień od poniedziałku 1 października do piątku 5 października 10-osobowa grupa ekonomistów z klasy 3 technikum ekonomicznego w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej spędziła na zajęciach specjalistycznych w laboratoriach dla zawodu technik ekonomista w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.

W czasie ćwiczeń prowadzonych przez panią Grażynę Kończewską uczniowie podzieleni na grupy najpierw zakładali własne firmy, szukali dla nich realnie istniejącego lokalu, obliczali przysługujące im dotacje i możliwe do zdobycia kredyty. Następnie robili biznesplany z pełną dokumentacją, zawierającą dane firmy, analizę SWOT oraz uwzględniającą wszystkie koszty, m.in.remont pomieszczeń, wyposażenie i niezbędny sprzęt, zatrudnienie i szkolenie pracowników, szacowali dochody i zyski. Ostatnim etapem było zaprezentowanie biznesplanów  przed pozostałymi uczestnikami warsztatów.

Kolejne zadania obejmowały prace związane z obsługą programu ENOVA, pozwalającego zarządzać aktami osobowymi, tworzyć listy płac, obliczać podatek dochodowy, zgłaszać pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – tutaj też uczniowie pracowali na konkretnych przykładach fikcyjnych pracowników.

Uczniowie zyskali więc umiejętność pracy w kolejnym programie (oprócz używanego na zajęciach w szkole programu INSERT SUBIEKT GT). Rozwijali też zdolności interpersonalne pracując w zespole i ćwiczyli prezentowanie własnych dokonań. Wszystko odbywało się w miłej atmosferze, w bogato wyposażonych pracowniach. Sami uczestnicy przyznają, że czas biegł inaczej niż w szkole, a zdobyte umiejętności miały przede wszystkim wymiar praktyczny.

Po zajęciach zostawał czas na obiadokolację i odpoczynek w akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zwiedzanie Piły, rozmowy czy wspólną grę w karty.

Przejazd do Piły, udział w warsztatach, wyżywienie i nocleg byłydla uczniów bezpłatne dzięki temu, że nasza szkoła uczestniczy w projekcie ‘Czas zawodowców BIS’. Projekt ten przewiduje również udział uczniów w stażach w zakładach pracy, gdzie będą mogli korzystać ze zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Justyna Skrzypek

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X