Jak zostać nauczycielem przedmiotów zawodowych i dlaczego warto?

Pasja i marzenia to nasz napęd i motywator do działania. To one sprawiają, że podejmujemy aktywność, czasem ryzyko, popychają nas do przodu. Dość często muszą one walczyć z pragmatyzmem i trudnościami, które wpływają na ostateczny wybór naszej życiowej drogi.

Przykładem może być pasja nauczycielska, która popycha ludzi do zdobywania edukacji, aby dalej dzielić się zdobytą wiedzą. Czasami bywa tak, że chcąc spełnić oczekiwania rodziców, wybieramy ścieżkę edukacji, która nie jest spójna z naszymi osobistymi marzeniami, bądź w miarę studiów kierunkowych spotykamy się z szeregiem negatywnych stereotypów dotyczących zawodu nauczyciela, lub też stwierdzamy, że taka praca po prostu się nie opłaca. Po studiach podejmujemy się rozmaitych prac i zdobywamy cenne doświadczenie, jednak w skrytości ducha nieustannie myślimy, aby spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i zostać nauczycielem.

Tak mija rok, pięć lat, dziesięć, a my nadal nie mamy odwagi wyjść poza swoją strefę komfortu. Ciężko bowiem podjąć wysiłek i zmierzyć się z zupełnie innymi zadaniami, niż te, które dotychczas wykonywaliśmy.

Jeśli jednak umiemy nawiązać kontakt z młodzieżą i przekazać jej to, czego nauczyłem/nauczyłam się przez lata cennej praktyki, jest to jak najbardziej możliwe i łatwiejsze niż nam się wydaje.

Rozważając inny scenariusz, gdy jesteśmy na początku drogi, właśnie wybieramy studia, bądź już je kończymy i zastanawiamy się nad rozpoczęciem pracy, warto rozważyć karierę nauczyciela. Bowiem specjaliści, którzy mogliby dzielić się swoją wiedzą w szkołach zawodowych, są niezwykle cenni, a brakuje ich nie tylko na terenach wiejskich, ale również w dużych miastach. Przykładem tego jest chociażby Zespół Szkół w Pniewach, który już drugi rok szkolny prowadził nabór do klasy w zawodzie Technik Mechatronik i nauczyciel do przedmiotów zawodowych jest i będzie na wagę złota.

Jakie kwalifikacje są potrzebne, aby uczyć przedmiotów zawodowych?

Niezbędnym wymogiem jest ukończenie studiów magisterskich (w niektórych przypadkach studiów pierwszego stopnia) oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego (lub rozpoczęcie kursu wraz z rozpoczęciem nauczania). Warto też przemyśleć poszerzenie swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Szczegółowe informacje można przeczytać w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli(Dz. U. z 2015 r. poz. 1264), m.in. o:

§2.

  1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i 2, § 12-14, 16-22 i 24, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

  1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Dlaczego warto?

Zawód nauczyciela, choć wymagający, daje ogromną satysfakcję pracy z młodzieżą, zwłaszcza jeśli po kilku latach okazuje się, że uczniowie odnieśli sukces, a nauczyciel odegrał rolę w życiu tych osób, przyczyniając się do ich rozwoju. Równie istotna jest możliwość wpływania na uczniów, ich wybory, decyzje, a przez to realny wpływ na kształtowanie świata.

Będąc nauczycielem cały czas się rozwijasz, zdobywasz nową wiedzę i umiejętności, doświadczenia. Często pracując z dociekliwą młodzieżą, musisz poznać swoją dziedzinę bardziej dogłębnie, aby móc odpowiedzieć na ich pytania. Dzięki temu poznajesz nowe miejsca, ciekawą literaturę, filmy, inspirujących ludzi.

Jest to również zawód, który odmładza. Przebywając na co dzień z uczniami, otrzymujesz ogromną dawkę energii i radości. Jesteś na bieżąco z aktualnymi trendami, wiesz, co jest na czasie. Taka wiedza przydaje się chociażby w nawiązywaniu nowych kontaktów.

Dlatego nie warto czekać na spełnienie marzeń, tylko wziąć szczęście w swoje ręce i zacząć samemu je spełniać. Gdyż nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?D. Beisser

 

 

 

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X