ŁĄCZY NAS RÓŻNORODNOŚĆ!

Nie byłoby robotów i technologii, gdyby nie ludzie i różnorodność. Firma WObit dołączyła do prestiżowego grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. W ten sposób, jako pracodawca, wyraziła swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego zagadnienia.

WObit, podpisując Kartę Różnorodności, stał się równocześnie ambasadorem różnorodności w środowisku, branży w których działa. W ten sposób publicznie ogłosił, że prowadzi politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową oraz, że od wielu już lat zarządza różnorodnością w swojej organizacji.

Podpisanie Karty Różnorodności daje firmie możliwość rozpoczęcia szeroko zakrojonej dyskusji i dialogu na temat różnorodności. Pozwala wyjść poza polskie prawodawstwo oraz nawiązać szeroką współpracę międzysektorową: biznes –> administracja publiczna –> organizacja pozarządowe.

Karta Różnorodności potwierdza realne działania prowadzone przez WObit w tym obszarze oraz daje firmie możliwość wyznaczania trendów w zarządzaniu różnorodnością i polityką równych szans.

Dbając o wizerunek organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy, Firma WObit zawitała w gronie organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodności w Polsce

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X