List do redakcji – sprawy masztu gsm ciąg dalszy

Szanowni mieszkańcy Pniew,

pismem z dnia 24 lipca b.r. podpisanym z up. Starosty Szamotulskiego przez Wicestarostę Rafała Zimnego, zostaliśmy poinformowani o decyzji Starosty Szamotulskiego, który na podstawie obowiązujących przepisów, po rozpatrzeniu wniosku inwestora, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji jaką miała być budowa wieży stanowiącej nośnik stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki przy ulicy Wronieckiej, odmówił zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji. Od decyzji Starosty przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. W tym miejscu chciałabym podziękować, w imieniu swoim, jak i sąsiadów, za pełną mobilizację w składaniu podpisów sprzeciwu wobec planów budowy tej wieży. W uzasadnieniu decyzji Starosta podkreślił m.in. „ Na uwagę zasługuje również fakt, że w toku postępowania administracyjnego do tutejszego organu wpłynęły niezależne protesty wobec wnioskowanego zamierzenia budowlanego…”. Jest to jednoznaczny sygnał, że społeczne protesty mają sens.

Z wyrazami szacunku

Agata Biedziak-Żabińska

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X