Milionowe dofinansowanie dla gminy Pniewy

Wniosek o dofinansowanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” złożony przez Gminę Pniewy w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, po pozytywnej ocenie merytorycznej, uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego, został wybrany do dofinansowania. Skorzystają na tym placówki edukacyjne naszej gminy: Liceum Ogólnokształcące z przyległą do niego salą gimnastyczną, Szkoła Podstawowa w Pniewach z salą gimnastyczną i budynkiem dawnego gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Chełmnie z salą gimnastyczną oraz Szkoła Podstawowa w Nojewie. Wartość projektu została oszacowana na kwotę  11 040 785,13 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 862 112,03 zł, do których Gmina Pniewy otrzyma dofinansowanie w wysokości 85%, czyli 9 232 795,21 zł.

W budynku pniewskiego liceum realizacja projektu będzie polegała w szczególności na wymianie pokrycia dachowego i dociepleniu dachu wełną mineralną, remontu więźby dachowej, wykonaniu instalacji odgromowej, renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wokół wymienianej stolarki. W ramach projektu zaplanowano także demontaż starej i montaż nowej instalacji grzewczej z grzejnikami (78 szt.) oraz wymianę pompy obiegowej. Ponadto istniejące oświetlenie zostanie zastąpione nowymi oprawami oświetleniowymi LED (90 szt.), częściowej wymianie podlegać będzie osprzęt instalacyjny i nastąpi częściowa modernizacja rozdzieli piętrowych.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X