Oferta edukacyjna

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej przy ul. Wolności 10

Oferujemy 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

Naukę może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz podpisze umowę o kształceniu praktycznym zawodowym  z pracodawcą oraz przedstawi zaświadczenie lekarskie o przydatności do danego zawodu.
Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole w przypadku każdego zawodu.
Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywa się w szkole, w nowocześnie wyposażonych pracowniach  dla zawodu kucharza.
Dla wszystkich pozostałych zawodów kształcenie teoretyczne odbywa się na 4 tygodniowych kursach w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mosinie.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
Uczniowie, którzy nie mają dojazdu mogą zamieszkać w bursie szkolnej, w bardzo komfortowych warunkach.

Nasz adres: ulica Wolności 10,  62-045 Pniewy,  tel. 61 29 10 607

W skład Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej wchodzą następujące szkoły dla młodzieży:

  • Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum
  • Branżowa Szkoła I Stopnia

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X