Otwarcie nowej pracowni chemicznej

10 lutego 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Pniewach weszli na zajęcia lekcyjne do nowej pracowni chemicznej wyposażonej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, w ramach projektu pod tytułem  „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy” , którego jednym z celów jest podnoszenie jakości kształcenia przez rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.

Z budżetu Gminy Pniewy sfinansowano projekt przebudowy sali lekcyjnej oraz wykonano generalny remont uwzględniający przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, wymalowanie sali i zaplecza.

Projekt unijny WRPO realizowany w Szkole Podstawowej w Pniewach w latach 2018 – 2020 zakłada podniesienie jakości kształcenia przez organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w dobrze wyposażonych pracowniach, które gwarantują nabywanie nowej wiedzy i umiejętności.

Nowa pracownia chemiczna to nowe możliwości przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Pracownia została wyposażona w stół demonstracyjny, dygestorium, zlewy kwasoodporne, stoliki uczniowskie i szafy na różnego rodzaju probówki, zlewki, pipety oraz odczynniki chemiczne, które umożliwiają przeprowadzanie doświadczeń  przez każdego ucznia. Nauka teorii poparta aktywnymi metodami obserwacji i eksperymentu to z pewnością klucz do sukcesu edukacyjnego.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X