PIT zero dla młodych

 • 1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy o zerowym PIT dla młodych.
 • Aby zaliczki na PIT od sierpnia do grudnia br. nie były pobierane, młody podatnik musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.
 • Jeśli tego nie zrobi – zwrot podatku otrzyma w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

  Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy liczbypłatników.

  Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tegolimitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.

  Wyjątkiem jest rok 2019 – limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy,od sierpnia do grudnia.

  W 2019 r. płatnik nie będzie zobowiązany do potrącania zaliczek na PIT(od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Przykładową treść takiego oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej wielkopolskiej administracji skarbowej: www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Podatnicy, którzy go niezłożą, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w przyszłym roku, rozliczając swójPIT za 2019 r.

  Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składaniaoświadczenia przez podatnika).

  Szacuje się, że z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.
  Więcej informacji o uldze znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów.

page1image7074752

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X