Pniewy na dobrej drodze – Jarosław Przewoźny

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Pniewy

Już wkrótce, w niedzielę 21 października, czekają nas kolejne wybory samorządowe. Prosząc Państwa o poparcie mojej kandydatury na stanowisko burmistrza Gminy Pniewy, proszę również o poparcie kandydatów na radnych z listy KWW Gospodarna Gmina.

Każdy sukces naszego samorządu jest efektem pracy zespołowej, dobrej współpracy burmistrza z Radą Miasta. W każdym z okręgów znajdą Państwo na liście osobę, która startując w naszym zespole, deklaruje prawdziwe zaangażowanie i wsparcie dla skutecznych działań.

Bardzo mnie cieszy, że na poziomie samorządu udaje nam się skutecznie unikać napięć, kłótni i konfliktów znanych z polityki krajowej. Wyznaję zasadę, że skuteczny samorząd, którego celem jest praca na rzecz mieszkańców gminy, musi umieć w sposób apolityczny i skuteczny współpracować ze wszystkimi, niezależnie od ich poglądów politycznych. My naszymi codziennymi działaniami udowadniamy, że to umiemy.

Dzięki dobrze przygotowanym wnioskom we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego pozyskaliśmy ponad dziewięć milionów złotych na modernizację szkół i kolejne półtora miliona na zajęcia dodatkowe oraz wyposażenie pracowni szkolnych.

Dobra współpraca z władzami centralnymi i wojewódzkimi zaowocowała między innymi powstaniem nowego komisariatu Policji oraz niedawną wizytą Premiera Rządu RP w naszej gminie, skupioną na tematyce innowacyjności wspaniałych lokalnych przedsiębiorców. Współpracujemy także z licznymi organizacjami pozarządowymi. Tylko w tym roku finansowo wsparliśmy inicjatywy aż 22 lokalnych stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy.

Ostatni czas to okres wielu inwestycji. Cieszy nas wszystkich nowoczesny dworzec, chodniki iścieżka rowerowa w Chełmnie, zmodernizowana ul. Międzychodzka, nowe oświetlenie na wielu ulicach, a to tylko kilka przykładów zrealizowanych działań.

Wyremontowane świetlice i nowe altany, place zabaw na wsiach, zakończony sukcesem drugi etap przebudowy Łazienek oraz organizowane liczne imprezy sportowe, integracyjne i kulturalne sprzyjają integracji mieszkańców i atrakcyjnemu spędzaniu wolnego czasu.

Cieszą nowe oddziały przedszkolne w szkołach wiejskich. Efekty przynosi zaangażowanie mieszkańców całej gminy w budżet obywatelski. W ciągu ostatnich czterech lat wydaliśmy ponad 400 tysięcy złotych na projekty zgłaszane w tym budżecie.

Rozpoczął się sezon grzewczy. Wsłuchując się w głosy mieszkańców dotyczące jakości powietrza, przygotowaliśmy się zawczasu. Pozyskane przez nas środki umożliwiły zakup specjalistycznych urządzeń do badania jakości powietrza, jakości opału i składu popiołu. To niezbędne narzędzia, które umożliwią skuteczną walkę ze smogiem.

Dobrze wiem, jak ważna dla mieszkańców miasta jest północna obwodnica Pniew. Jej budowa to inwestycja wojewódzka, udział samorządu jest jedynie częściowy. Wszelkie zadania, które jako gmina mogliśmy podjąć, by przyspieszyć tę inwestycję, na tym etapie zostały wykonane.

Poprzez kompleksowe oczyszczenie kanalizacji deszczowej w większości miejsc w mieście udało nam się skutecznie rozwiązać problem zalewania ulic i posesji podczas ulew. Zdajęsobie jednak oczywiście sprawę, że ten problem nadal dotyka mieszkańców wielu posesji na Osiedlu Kwiatowym. Trwają już więc prace nad budową kanalizacji deszczowej pomiędzy osiedlem a rzeczką Oszczenicą. Oddanie tego odcinka umożliwi odwodnienie kolejnych ulic. Na całość inwestycji związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych na tym terenie potrzeba będzie ponad pięć milionów złotych. Po jej zakończeniu przyjdzie kolej na utwardzanie dróg.

Każda widoczna budowa, modernizacja czy zakup to przemyślany proces, który jest efektem wielomiesięcznych, a niekiedy wieloletnich przygotowań. Tutaj co ważne działamy bardzo systematycznie i skutecznie. Projekty i dokumentacja wielu kolejnych, istotnych przedsięwzięć są gotowe. Nieustannie składamy wnioski o dofinansowanie tych działań, które wymagają wsparcia wojewódzkiego lub centralnego. Natychmiast po zabezpieczeniu finansowania rozpoczynamy inwestycje. Dbamy o to, by wszelkie nasza działania były rozsądne i odpowiedzialne, by były realizowane w odpowiednim tempie, bez nadmiernego i niepotrzebnego zadłużania gminy i z największym możliwym udziałem środków zewnętrznych – pomaga nam w tym nasze doświadczenie.

Głos oddany na mnie, a także – co ważne – głos oddany na kandydatów na radnych listy Gospodarna Gmina będzie głosem wsparcia dla takich rozsądnych, odpowiedzialnych i popartych doświadczeniem decyzji.

Z poważaniem, Jarosław Przewoźny

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X