Praca dla kierowcy w ZGK Lwówek

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU sp. z o.o.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

KIEROWCY KAT. C

Zadaniami wybranej osoby będą:
• prowadzenie pojazdu ciężarowego przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych.

Wymagania:
• prawo jazdy kat. C,

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę;
• zatrudnienie w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku;
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, zakresu obowiązków i wyników pracy;

DOKUMENTY APLIKACYJNE (cv) prosimy składać w SEKRETARIACIE Spółki pok. nr 3 lub
przesłać listownie na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek
w terminie do 17.12.2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

Wszystkie osoby, które złożą swoje dokumenty aplikacyjne informujemy, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie w dniu 18.12.2018 r.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 grudnia 2018 r.
Informujemy, że
 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek.
 Celem przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, a podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż do 31.01.2019 r.
 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych
 Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział kandydata w procesie rekrutacji.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X