Pytanie do kandydata…

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zaproponowaliśmy w niedzielę trzem kandydatom na stanowisko burmistrza to samo pytanie. Cieszymy się, że pomysł zyskał ich przychylność. Otrzymaliśmy odpowiedzi. Mamy nadzieję, że ta forma medialnej debaty przypadnie Państwu do gustu. Odpowiedzi przysyłamy według kolejności przysyłania odpowiedzi. Jedna z odpowiedzi przybrała formę wideo, jednak nie wykluczyliśmy tego w zapowiedzi więc również z przychylnością ją publikujemy.

Na stronie wybory.pniewy24.pl pojawiły się odpłatnie publikowane sylwetki kandydatów na radnego, dwóch komitetów (w tym jeden jednoosobowy. Mimo, że upłynął już termin zgłaszania kandydatów na stronie PKW nie zostały jeszcze opublikowane wszystkie nazwiska (ta informacja będzie opublikowana bezpłatnie)

Pytanie brzmiało: Jakie, Pana zdaniem, największe wyzwanie lub zadanie czy też problem, czeka naszą gminę w najbliższych pięciu latach? Jak zamierza go Pan rozwiązać? 

Edward Musiał:

Dzień dobry!

Panie redaktorze  Naczelny portalu Wirtualne Pniewy!

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Pniewy !

             Jako kandydat na Burmistrza Gminy Pniewy z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Wspólnie dla miasta i gminy Pniewy”  chcę zaznaczyć,  że na terenie Naszej Gminy jest bardzo wiele wyzwań, problemów do rozwiązania oraz zadań do zrealizowania od tych najmniejszych nie wymagających dużych nakładów finansowych  po te największe pociągające za sobą ogromne koszty.

            Moim zdaniem najpilniejszymi zadaniami Burmistrza Gminy Pniewy w ciągu najbliższych pięciu lat są :

1. Budowa nowych dróg, chodników i ścieżek rowerowych, placów zabaw oraz remonty już istniejących na terenie miasta i wiosek gminy Pniewy.

2.  Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta i gminy.

3.  Pozyskiwanie dużych inwestorów dających możliwości dobrej pracy mieszkańcom gminy oraz wpływy z podatków dla gminy.

4.  Prowadzenie działań zmierzających do sfinalizowania budowy obwodnicy Pniew w północno-wschodniej części miasta w celu zmniejszenia ruchu tranzytowego przede wszystkim samochodów ciężarowych w kierunku Wronek i Szamotuł w szczególności poprzez wykorzystanie środków finansowych spoza budżetu Gminy Pniewy.

            Wszystkie te zagadnienia znajdują się w moim programie wyborczym i obiecuję, że w przypadku wybrania mnie na Burmistrza Gminy Pniewy będę je realizował krok po kroku.

            Inwestycje  wymienione w punkcie 1 i 2 będą realizowane przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy oraz środków pozyskiwanych z zewnątrz. Na szczegóły przyjdzie czas po ewentualnym wybraniu mnie na burmistrza i po zapoznaniu się z dokumentacją mam nadzieję przygotowaną do części inwestycji oraz możliwościami finansowymi Naszej Gminy i koniecznością pozyskania odpowiednich środków z zewnątrz.

            Zgodnie z informacjami zaczerpniętymi ze stron rządowych Fundusz Dróg Samorządowych wesprze budowę i remont lokalnych dróg. Ministerstwo Finansów zapowiada, że będzie więcej pieniędzy z budżetu państwa na drogi lokalne. W 2019 roku specjalny Fundusz Dróg Samorządowych przeznaczy na ten cel ok. 5,6 mld zł. Gminy i powiaty na inwestycje drogowe będą mogły otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania, zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe zagwarantuje Fundusz Dróg Samorządowych (FDS).

            Przychody FDS będą pochodzić m.in. z obligacji Skarbu Państwa, wpłaty z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Lasów Państwowych. Według ministerstwa w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych”, który prowadzony był w latach 2009 – 2015 wsparcie rządu możliwe było po zagwarantowaniu przez gminę wkładu własnego na poziomie od 50 do 70 proc. W tym czasie na budowę dróg lokalnych rząd przeznaczył niespełna 5,3 mld zł.  Powodem projektowanych rozwiązań jest problem niezadowalającego standardu dróg powiatowych i gminnych. Powinny służyć one sprawnemu przemieszczaniu się mieszkańców, a ich stan jest barierą rozwoju, obniża aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych. W dniu dzisiejszym ogłoszono, że kwoty pieniędzy na budowę i remonty dróg lokalnych mogą być znacznie wyższe, a więc należy wykorzystać nadarzającą się okazję do budowy i remontu dróg na terenie Naszej Gminy i jestem zdeterminowany, aby tego dokonać.

            Zadaniem burmistrza jest na bieżąco śledzić to co dzieje się wokół i jak najszybciej wykorzystywać wszelkie możliwości rozwoju swojej gminy na rzecz i potrzeby lokalnego społeczeństwa  i  ja będę to robił w przypadku wybrania mnie na Burmistrza Gminy Pniewy.

            Ponadto chciałbym zaznaczyć, że jednym z priorytetów moich założeń programowych jest obniżenie stawek opłaty za wodę na co czekają mieszkańcy Naszej Gminy od dawna ponieważ stawki te są najwyższe w okolicy ( poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w Pniewskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. ).

Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się na portalu Wirtualne Pniewy.

 Z poważaniem

kandydat na Burmistrza Gminy Pniewy

Edward Musiał

Łukasz Janiszewski

Priorytetowym zadaniem czekającym naszą gminę w najbliższym czasie będzie rozpoczęcie działań proinwestycyjnych. Precyzyjne i ukierunkowane starania w celu pozyskania nowych firm są kluczowe dla podwyższenia dochodów gminy.

Mam na myśli firmy, dzięki którym stworzone zostaną nowe stanowiska pracy, a podatki z tych właśnie firm znacząco wpłyną na wzrost dochodów budżetowych naszej gminy. Zwiększone dochody umożliwią wzbogacenie oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy, a przede wszystkim pozwolą na nowe inwestycje infrastrukturalne. Wszystko to wymiernie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Zamierzamy promować naszą gminę poprzez uruchomienie elektronicznej platformy komunikacyjnej dla potencjalnych inwestorów, która zawierać będzie wyczerpującą bazę informacji dotyczącą dostępnych terenów inwestycyjnych, udogodnień, korzyści oraz kolejnych etapów samego procesu inwestycyjnego. Portal dostępny będzie również w językach obcych, a multimedialne materiały promocyjne zostaną opublikowane także w ogólnopolskich mediach. Skorzystamy z potencjału sieci internetowej, a współpraca z takimi partnerami jak Google umożliwi nam adresowanie naszych materiałów promocyjnych do precyzyjnie określonego profilu odbiorcy na całym świecie.

Uważam, że należy skorzystać z każdej metody promowania Miasta i Gminy oferowanej przez tak potężna machinę jaką jest Internet, który swoim zasięgiem wypiera i deklasuje pozostałe środki masowego przekazu. Z odpowiednio przygotowaną ofertą, wykształconymi, ambitnymi ludźmi władającymi językami obcymi, udamy się na targi inwestycyjne w kraju i za granicą. Promowanie Miasta i Gminy – jak mówi definicja, służy rozpowszechnianiu i musi odbywać się poza gminą a nie wewnątrz niej.

Łukasz Janiszewski

Jarosław Przewoźny:

 

 

Następne odpowiedzi wyświetlane nie będą już wg kolejności przysyłki tylko po uprzednim losowaniu kolejności.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X