Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z  wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

W tym roku nagrodą tą wyróżniono dwie uczennice naszej szkoły – Julię Szukała z klasy II D Liceum Ogólnokształcącego i Aleksandrę Przewoźną z klasy IV Technikum.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek 18 grudnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Swoją nagrodę odebrała podczas niej Julia Szukała. Akty przyznania stypendiów oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczyli Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska oraz Wicekurator Zbigniew Talaga. Każdy laureat oprócz gratulacji otrzymał też książkę o Powstaniu Wielkopolskim.

Gratuluję stypendystkom i życzę dalszych osiągnięć i realizacji marzeń.

Katarzyna Szczepaniak

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X