Trzeci kandydat na stanowisko Burmistrza Pniew

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Pniewy !

Pragnę poinformować Was, że z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNIE DLA MIASTA  I GMINY PNIEWY  postanowiłem kandydować na Burmistrza Gminy Pniewy.

            Jestem jednym z Was, zwykłym mieszkańcem Naszej Gminy. Mieszkam w Pniewach na ul. Krokusowej w domu jednorodzinnym z żoną, córką i synem. Jestem katolikiem wierzącym i praktykującym. Ukończyłem studia prawnicze, zawodowo jestem oficerem Policji, aktualnie pracuję w Szamotułach,  jednak przez wiele lat służyłem na terenie Gminy Pniewy.  Zawsze byłem i nadal jestem otwarty oraz pomocny dla wszystkich. Nigdy nie należałem i nie należę do żadnej partii politycznej.

            Zdecydowałem się kandydować na Burmistrza Gminy Pniewy, aby służyć mieszkańcom naszej społeczności. Szanowni mieszkańcy Gminy Pniewy chcę wyraźnie zaznaczyć, że burmistrz danej gminy i radni są po to, aby służyć społeczeństwu, a nie odwrotnie. Tymi zasadami się kieruję i tego wymagam od siebie oraz kandydatów na radnych.

            Szanowni wyborcy bardzo proszę Was zagłosujcie na mnie i na osoby z mego komitetu wyborczego.Pomóżmy sobie wzajemnie.  Teraz my prosimy o wasze głosy,  a po wyborach mam nadzieję wygranych zwracajcie się do nas w sprawach koniecznych do zrealizowania.

             Oczywiście mamy pomysł na rozwój Naszej Gminy, który wkrótce poznacie. Jednak chcemy, abyście poznali siłę swego głosu, który nie tylko będzie miał moc w najbliższych wyborach samorządowych, ale też w całej kadencji nowo wybranego Burmistrza i Rady Miejskiej, a także  przedstawicieli  w powiecie.

            Chcę być Waszym partnerem w rozmowach. Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Szanowni mieszkańcy proszę Was zbudujmy razem naszą wspólną przyszłość ponad podziałami, zróbmy to  dla nas i przyszłych pokoleń. Stoimy przed wielką szansą zbudowania lepszej przyszłości dla nas i naszych najbliższych. Wykorzystajmy nadarzającą się okazję, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki do mieszkania i pracy w naszej gminie.  Jest ogromna szansa na zdecydowane przyspieszenie rozwoju naszej gminy pod względem infrastruktury drogowej i nie tylko, mieszkalnictwa i zakładów pracy jak również drobnej działalności gospodarczej w tym małych firm nawet jednoosobowych.

            Doceniam to co dobrze zrobili  poprzednicy, jednak krytycznie spoglądam na sprawy, które zostały źle wykonane, albo pominięte.

            Chcę dobrze zarządzać gminnymi finansami pod czujnym okiem społeczeństwa i za Waszą zgodą.

            Moja kampania wyborcza i kandydatów na radnych z naszego komitetu wyborczego jest skromna, finansujemy się z własnych pieniędzy jednak mam nadzieję, że przyniesie pożądany efekt.

            W przypadku wybrania mnie na burmistrza zobowiązuję się, że na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej złożę wniosek o obniżenie pensji burmistrza o 10 procent i przeznaczenie tych pieniędzy na inne ważne potrzeby np. pomoc osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi, wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe mieszkańców Gminy Pniewy itp.

            Drodzy wyborcy jeśli postawicie na mnie zapewniam Was, że będę dobrym, pracowitym, sprawiedliwym, bliskim każdemu z Was i uczciwym burmistrzem dającym gwarancję pewności oraz podejmowania dobrych decyzji na rzecz Naszej Gminy.

 Z poważaniem

kandydat na Burmistrza Gminy Pniewy

Edward Musiał

 

odpłatne materiały komitetu wyborczego

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X