Wieża jednak powstanie?

Pismem z dnia 7 grudnia b.r. mieszkańcy ulicy Wronieckiej, będący stronami w sprawie, otrzymali zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wieży stanowiącej nośnik stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce przy ulicy Wronieckiej. Postępowanie zostało wszczęte po uchyleniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji Starosty Powiatu Szamotulskiego z dnia 24.07 b.r. odmawiającej inwestorowi zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wieży telefonii komórkowej. W decyzji Wojewoda podkreślił, że „oceniając ponownie sprawę, organ I instancji będzie zobowiązany wyjaśnić kwestię ważności umowy dzierżawy.” Na tym etapie postępowania Starostwo poinformowało, że inwestor został wezwany do uzupełnienia dokumentacji. W świetle zebranych akt w sprawie, kluczową kwestią (po uzupełnieniu przez inwestora dokumentacji) dla wydania przez Starostę decyzji odmawiającej wydania zgody na budowę wieży jest wyłącznie podjęcie przez właściciela grudniu działań mających na celu zerwanie umowy bądź podważenie jej poprzez skierowanie sprawy przeciw inwestorowi do sądu. Decyzja w sprawie zostanie wydana na początku 2021 roku.

Komitet Protestacyjny

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X