Wybory u seniorów

Czwartkowe spotkanie 28 lutego 2019r. u Seniorów Dziennego Domu Seniora miało inny charakter niż wcześniejsze spotkania, W dniu tym odbyło się plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków DDS. Rada Domu przedstawiła sprawozdania: merytoryczne i finansowe z czteroletniej kadencji, a Komisja Rewizyjna po przedstawieniu sprawozdania wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie , co też nastąpiło. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejne cztery lata przewodniczącą Rady Domu ponownie została p. Bronisława Drescher, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. Bożena Zachciał. W trakcie spotkania Kierownik OPS Bernadeta Markiewicz poinformowała zebranych o podejmowanych przez Gminę i OPS  działaniach skierowanych do Seniorów. W wolnych głosach Seniorzy zgłaszali problemy związane z utrudnieniami w dostępie do szeroko rozumianej służby zdrowia.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X