Zdaniem radnego…

Dnia 27 czerwca 2018r. odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Szamotulskiego. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach w 2017 roku oraz sprawozdaniem z działalności gospodarczej i leczniczej wraz z wykonaniem planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w 2017 roku.

Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2037,

– zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

– oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

– uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Powiatu Szamotulskiego na lata 2018-2020,

– powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Powiatu Szamotulskiego,

– ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Szamotulskiego,

– przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Pana Kazimierza Michalaka z uwagi na zamiar przejścia na emeryturę,

– przyjęcia rezygnacji Pana Mieczysława Sobańskiego z członka Komisji Rewizyjnej,

– powołanie Pana Kazimierza Michalaka w skład Komisji Rewizyjnej,

– powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru Członka Zarządu,

– wyboru Członka Zarządu Pana Mieczysława Sobańskiego.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Maria Przybylska zakończyła obrady XLII sesji Rady Powiatu Szamotulskiego.

Adam Woropaj

 

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X