Wirtualne Pniewy

pniewy24.pl - najlepsze wiadomości z miasta

Jak dobrze być seniorem

Tym razem Seniorzy spotkali się aby porozmawiać o plusach i minusach bycia seniorem. Przygotowano też Randkę w Ciemno na wesoło. 

Więcej…

Skomentuj ()

Rowerowa pielgrzymka

S. Lidia wraz z grupą mieszkańców Pniew wspólnie pielgrzymowali do Częstochowy na rowerach. Cały bagaż na kilkudniową wyprawę wieźli ze sobą. Jednak radośnie dotarli do celu bijąc po drodze swe życiowe rekordy w pokonanej długości trasy.

Więcej…

Skomentuj ()

Dzielić się swoją pasją

W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie odbyło się kolejne z cyklu spotkań Miłośników Zabytkowej Motoryzacji Pasjonat.

Zgodnie z zapowiedziami na spotkaniu poruszone zostały wszystkie sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem organizowanej przez nas wystawy podczas Dożynek Gminnych w Zajączkowie. Rozdzielono wszystkie obowiązki oraz sporządzono wstępną listę pojazdów jakie pragniemy Państwu zaprezentować. Wszystko wskazuje na to, że tym razem szczególnie dużo będzie zabytkowego sprzętu rolniczego, którego dotychczas jeszcze Państwu nie prezentowaliśmy.

Powstał także projekt naszym stowarzyszeniowych koszulek, które zobaczyć będzie można już wkrótce.

Jako, że pragniemy dzielić się z Państwem naszą pasją, gdy tylko pojawia się ku temu okazja. Nasze pojazdy w najbliższym czasie, zobaczyć będzie można w:

- 30 sierpnia 2014 roku w Chrzypsku Wielkim na Dożynkach Gminnych
- 31 sierpnia 2014 roku w Podrzewiu na Dożynkach Gminno-Parafialnych

ZAPRASZAMY TAKŻE WSZYSTKICH NA NASZE KOLEJNE SPOTKANIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 2 września o godz: 20:00 w Świetlicy Wiejskiej w Zajączkowie!

Więcej…

Skomentuj ()

Prośba o wsparcie dla Zlotu Kapel

Centrum Kultury i Edukacji ul. Kard. Wyszyńskiego 19, Kwilcz

OSTATNIE 4 DNI ZBIÓRKI!

Do Zlotu Kapel zostało coraz mniej czasu, a za 3 dni wygasa nasze przedsięwzięcie w serwisie polakpotrafi.pl. Projekt ma na celu zebranie funduszy na imprezę muzyczną, która odbędzie się w Kwilczu. Potrzebujemy 2500 zł, a w chwili obecnej mamy ok 1900 zł. Brakuje niewiele, dlatego też prosimy Was o pomoc. Przekazując jednorazowo od kilku do kilkudziesięciu złotych możecie Państwo realnie przyczynić się do organizacji już IX edycji festiwalu.

Za każdą kwotą kryje się jakaś nagroda dla wpłacających! Pomóżcie i podajecie dalej. Wierzymy, że nam się uda! Mamy nadzieję, że widzimy się pod sceną!

Więcej szczegółów na stronie projektu

oraz FACEBOOK

pozdrawiamy
Stowarzyszenie eNUS oraz Centrum Kultury i Edukacji

Skomentuj ()

Rockowe pożegnanie wakacji

Skomentuj ()

Damy pracę

Skomentuj ()

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach Ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego

1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

 Główny księgowy
 1⁄4 wymiaru czasu pracy
 Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony
 Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem od 01.09.2014 r.

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
 Ośrodek zapewnia możliwość pracy na zdalnych pulpitach

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 prowadzenie rachunkowości jednostki,
 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 prowadzenie księgowości środków unijnych,
 sprawdzanie poprawności naliczania płac,
 prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ZUS,
 prowadzenie sprawozdawczości i ewaluacji,
 współpracowanie z Dyrektorem Ośrodka

4. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:

 Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,
 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 Niezbędna znajomość zagadnień z zakresu:
 Ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 Ustawy o rachunkowości,
 Ustawy o ordynacji podatkowej,
 Klasyfikacji budżetowej,
 Biegła obsługa komputera i programu Symfonia – księgowość oraz programu Płatnik  Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich i posiadanie conajmniej 5 – letniego stażu pracy w księgowości w jednostce budżetowej

5. Wymagania dodatkowe:

 Samodzielność i komunikatywność
 Zdolność analitycznego myślenia
 Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, umiejętność współpracy w zespole
 Dobra organizacja pracy

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 CV własnoręcznie podpisane
 List motywacyjny własnoręcznie podpisany
 Kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni, bądź świadectwo ukończenia szkoły średniej, pomaturalnej lub policealnej,
 Kopię dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach niezbędnych, warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia, umowy o pracę , zaświadczenia pracodawcy)
 Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe
 Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w razie zatrudnienia konieczne dostarczenie wypisu z Krajowego Rejestru Karnego)
 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 197r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.) do celów rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul. Wolności 20 w godzinach 08.00 - 15.00, lub przesłać pocztą na adres Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2014r do godz. 15.00. (liczy się data wpływu do siedziby Ośrodka).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 29 36 496.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem - Nabór na stanowisko głównego księgowego.

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach

Skomentuj ()

Wybory samorządowe 2014

Premier Donald Tusk podpisał dziś rozporządzenie określające termin wyborów samorządowych. Wybory odbędą się 16 listopada. W sytuacji gdy konieczna będzie druga - jej termin wypadnie 30 listopada.

Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Decyzja premiera ma się ukazać w Dzienniku ustaw 27 sierpnia. Z tym dniem formalnie rozpocznie się kampania wyborcza.

Wybory samorządowe zarządza premier, jednak ich datę jednoznacznie wyznaczają przepisy kodeksu wyborczego. Zgodnie z kodeksem wybory samorządowe odbywają się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Kadencja obecnych rad upływa 21 listopada, a ostatnim dniem wolnym od pracy przed tym terminem jest 16 listopada.

Choć termin ogłoszono dopiero dzisiaj Pniewiacy znają już dwóch kandydatów na stanowisko burmistrza. Ogłosili decyzje na łamach swych organów prasowych. Najpierw deklarację złożył poprzedni burmistrz Michał Chojara, w ostatnim czasie podobną deklarację złożył piastujący stanowisko Jarosław Przewoźny.

Wybierać będziemy nie tylko burmistrzów, zadecydujemy o składzie Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego.

Skomentuj ()

Żyli wśród nas - Stanisław Bentkowski

Skomentuj ()

Konkurs na nazwę łodzi ratunkowej

Konkurs Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach na nazwę łodzi ratunkowej pod patronatem i z nagrodą Prezesa OSP Pniewy Andrzeja Hładkiego

Szanowni mieszkańcy Pniew

Dzięki Waszej ofiarności i wsparciu finansowym firm Postęp Sp. z o.o. oraz Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Górny, mogliśmy dokonać zakupu kolejnego wyposażenia dla naszej straży. Zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej powinniśmy być wyposażeni i wyszkoleni do ratownictwa wodnego. Kupiliśmy łódź ratunkową! Sami zobaczcie ten sprzęt!

Wyposażenie osobiste ratowników wodnych odbierać będziemy w najbliższym czasie. Łączna wartość tego sprzętu 35 tys. zł Ze względu na wysokie koszty, zakup silnika planujemy na rok przyszły. Jest to dla nas szczególne wydarzenie.

Chcemy naszej łodzi nadać imię!

Dlatego zapraszam mieszkańców Pniew, wybierzcie imię dla naszej łodzi!

Nagrodę w postać repliki pojazdu strażackiego funduje prezes Andrzej Hładki.

Regulamin konkursu:

Prawo udziału ma każdy mieszkaniec Pniew z wyłączeniem członków OSP Pniewy,
Konkurs trwa do 31 sierpnia 2014 r.
Nazwa powinna być krótka,
Nazwa nie może być dwuznaczna, obraźliwa i wulgarna,
Propozycje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem nazwy oraz godła (pseudonimu) autora,
Po rozstrzygnięciu, w terminie do 9 września, skontaktujemy się drogą elektroniczną ze zwycięzcą, by określić dane personalne, z uwzględnieniem pkt 1.
Ogłoszenie wyniku, wręczenie nagrody i oficjalne nadanie nazwy nastąpi w dniu 14 września, w trakcie imprezy „Drzwi otwarte u przyjaciół strażaków”,
W przypadku bardzo ciekawych propozycji, przewiduję dwie nagrody pocieszenia w postaci „tytki słodyczy”.

Skomentuj ()

Turniej piłki siatkowej

Skomentuj ()