Mandaty Straży Miejskiej za przekroczenie prędkości

Dostać mandat ? rzecz ludzka 🙂 Trudniej uchylić się od zapłaty 🙂

Moje zainteresowanie wzbudziła ostatnio kwestia możliwości ukarania kierowcy  mandatem za przekroczenie prędkości przez Straż Miejską.

CO MOŻE STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)?

Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego, tj. mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

MÓWIĄC INACZEJ: Straż gminna (miejska) może robić zdjęcia naruszającym przepisy za pomocą fotoradarów na trójniku lub w nieruchomym samochodzie patrolowym Straży Miejskiej. Wcześniej muszą tylko czas i  wykonywania kontroli uzgodnić z Policją.

WĄTPLIWOŚCI

Straże Miejskie wzywają jednak do zapłaty również mandatów z urządzeń stacjonarnych (fotoradary na masztach). Jak się okazuje do Sądu Najwyższego trafiła pierwsza kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie ukarania kierowcy przez Straż Miejską na podstawie zdjęć ze stacjonarnego fotoradaru. W ocenie Prokuratora Generalnego straże miejskie nie mają prawa wykorzystywać takich urządzeń. Zdaniem Prokuratora Generalnego wszelkie naruszenia przepisów zarejestrowane przez stacjonarne fotoradary będące w dyspozycji straży miejskich powinny być przekazywane Policji, która może prowadzić czynności wyjaśniające i m.in. kierować następnie wnioski do sądu.

UWAGA: Wątpliwości budzi wyłącznie możliwość ukarania na podstawie zdjęć z fotoradaru stacjonarnego. Uprawnienia Straży Miejskiej co do fotoradarów przenośnych nie budzą większych zastrzeżeń.

CO ROBIĆ KIEDY PRZYJDZIE MANDAT?

W pierwszej kolejności radzę ustalić, czy zdjęcie jest z fotoradaru stacjonarnego czy przenośnego. W tym celu należy napisać pismo do Straży Miejskiej z prośbą o wyjaśnienie, jakie urządzenie wykonało zdjęcie i czy czas oraz miejsce prowadzonych kontroli zostało uzgodnione z Policją. Jeśli wszystkie te elementy zostaną spełnione przez Straż Miejską ? zmuszeni będziemy ponieść finansową karę 🙁

O ile zdjęcie jest z fotoradaru przenośnego, warto nie przyjmować mandatu. Stanowisko Prokuratury Generalnej jest takie, iż Straż Miejska nie ma prawa karać za wykroczenia zarejestrowane fotoradarem stacjonarnym. Organ ten nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kierowania wniosku do sądu o ukaranie obwinionego oraz do wnoszenia środków zaskarżenia.

Orzeczenia sądów w tej kwestii nie są jednoznaczne. Część sądów w takich przypadkach uznaje winę kierowców; inne nie wymierzają grzywien kierowcom, uznając brak uprawnień straży miejskiej w takich sprawach.

UWAGA:

Nawet jeśli sąd uzna winę kierowcy, nie oznacza to jeszcze przegranej.

Kolejnym etapem jest kasacja w Sądzie Najwyższym. Sam kierowca nie może jej złożyć, takie prawo ma Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokuratura Generalna. I to tam należy szukać pomocy. Póki co pierwsza skarga do Sądu Najwyższego czeka na rozpoznanie.

Korzystając z tej strony akceptujesz zapisywanie plików cookies w przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X